User avatar
hengli
Lilith Games Staff - Admin
Lilith Games Staff - Admin
Posts: 1263
Joined: Tue Apr 05, 2016 7:14 am

Re: New Server Merge Rules

Tue Jan 16, 2018 10:31 am

IND
Tentang Merger Realm


Login setelah merger:

1. Kamu bisa login ke realm setelah merger dengan memilih portal realm aslimu dari daftar realm.
2. Jika kamu punya karakter di beberapa realm yang disebutkan di atas, kamu tidak perlu khawatir karaktermu akan dihapus setelah realm dimerger. Kamu masih bisa login ke karaktermu yang manapun dengan memilih portal realm asli untuk karakter tersebut, tapi kamu cuma bisa login dengan satu karakter saja.
3. Realm yang dimerger tidak akan mendukung pembuatan karakter baru.

Memilih kerajaan:

Setelah merger, saat pertama kali login kamu akan diminta memilih kerajaan lagi.
1. Sistem akan menganjurkan kingdom default kepada Komandan dari setiap benih realm.
2. Lord di Parlemen harus memilih kerajaan default.
3. Semua Komandan lainnya boleh memilih untuk bergabung ke kerajaan selain dari anjuran default.
4. Komandan yang memilih untuk bergabung ke kerajaan lain dari anjuran default akan dikeluarkan otomatis dari Parlemen mereka saat ini.


Penyimpanan data:

Data berikut ini akan disimpan.

1. Hero
Level, EXP, atribut, ability, dan equipment hero akan disimpan.
2. Pasukan
Pasukanmu yang sedang bertugas, pasukan yang terluka, pasukan garrison dan pasukan garrison yang terluka, antrian pasukan, dan waktu antrian akan disimpan.
3. Benteng
Bangunan, antrian bangunan, upgrade, antrian upgrade, progres Tactics School, dan HP dinding benteng akan disimpan.
4. Sumber Daya
Linari, SDA dasar dan langka, building rush, troop rush, Honor, dan Alchemy Stone akan disimpan.
5. Rank
Rank akan dihitung setelah kembali ke Ibukota.
6. Parlemen
EXP, anggota, dan info dasar akan disimpan.
7. Void Mirror
Adamantium, data progres dan perfect, dan hadiah yang sudah diambil akan disimpan.
8. Lain-lain
Item, gulungan desain, jumlah peti gratis, jumlah peti yang berisi hero terjamin, surat yang berisi item, dan group chat akan disimpan.

Data berikut ini akan hilang.

1. Kota
Parlemen akan kehilangan kekuasaan kota-kotanya
2. Benteng
Semua Komandan akan dikembalikan ke ibukota mereka.
3. Penasihat
Semua Penasihat akan diturunkan tanpa hadiah kedudukan untuk masa jabatan yang belum selesai. Tujuh hari setelah merger, ronde baru seleksi Raja akan dimulai.
4. Unit Spesial
Archangel, Steam Bastion, dan unit spesial lainnya akan hilang dari pasukanmu.
5. Chat
Data chat dan aktivitas Parlemen akan direset.

6. Lain-lain
Catatan daftar Penyerang tidak akan disimpan dan semua surat yang tidak berisi item akan dihapus dari kotak suratmu.

Perubahan ke dunia game:

1. Semua pasukan, SDA, dan boss netral akan muncul lagi di peta. Tingkat kesulitan dan hadiah akan ditambah.
2. Dunia akan kembali diselimuti kabut, tapi bisa dijelajahi bertahap dengan membayar gold.
3. Setelah kalibrasi ulang, leaderboard akan menunjukkan rank baru untuk semua pemain di relm yang baru dimerger.
4. Semua Komandan akan menerima satu peluang mengganti nama gratis
5. Level benteng di kota netral akan ditingkatkan.
6. Setelah merger, cara kerja Warehouse akan diperbarui, jadi cuma sebagian SDA yang tidak dilindungi Warehouse akan bisa dijarah. Untuk SDA yang tidak dilindungi, maks 20% yang bisa dijarah.
7. Jika lomba terbatas waktu sedang dilakukan saat realm-mu dimerger, setelah merger selesai, rank lomba akan diberikan dan hadiah lomba akan langsung dikirimkan. Lomba akan dimulai ulang dan berlangsung sampai waktu selesai yang terjadwal.
 
User avatar
hengli
Lilith Games Staff - Admin
Lilith Games Staff - Admin
Posts: 1263
Joined: Tue Apr 05, 2016 7:14 am

Re: New Server Merge Rules

Tue Jan 16, 2018 10:32 am

VIET
Về Hợp nhất lãnh địa


Đăng nhập sau khi hợp nhất:

1. Bạn có thể đăng nhập vào lãnh địa hợp nhất bằng cách chọn cổng lãnh địa ban đầu của bạn trong danh sách lãnh địa.
2. Nếu bạn có nhân vật ở nhiều lãnh địa nói trên, bạn không cần phải lo lắng về việc bị xóa bất kỳ nhân vật nào sau khi đã hợp nhất các lãnh địa. Bạn sẽ vẫn có thể đăng nhập vào bất cứ nhân vật nào bằng cách chọn cổng lãnh địa ban đầu của nhân vật đó, tuy nhiên bạn chỉ có thể đăng nhập bằng một nhân vật mỗi lần.
3. Các lãnh địa đã được hợp nhất sẽ không còn hỗ trợ tạo nhân vật mới.

Chọn vương quốc:

Sau khi hợp nhất, lần đầu tiên đăng nhập, bạn sẽ được nhắc chọn lại một vương quốc.
1. Hệ thống sẽ gợi ý một vương quốc mặc định cho các Chỉ Huy từ mỗi lãnh địa chính.
2. Lãnh Chúa của Nhà cao quý phải chọn vương quốc mặc định.
3. Tất cả các Chỉ Huy khác có thể chọn gia nhập các vương quốc khác ngoài vương quốc mặc định gợi ý.
4. Các Chỉ Huy đã chọn gia nhập vương quốc khác ngoài vương quốc mặc định gợi ý sẽ tự động bị bỏ ra khỏi Nhà cao quý hiện tại của họ.


Lưu giữ dữ liệu:

Các dữ liệu sau sẽ được giữ nguyên.

1. Anh Hùng
Cấp độ anh hùng, kinh nghiệm, thuộc tính, khả năng và thiết bị sẽ được giữ nguyên.
2. Quân Đội
Quân thường trực, quân bị thương, quân mượn, quân đồn trú và quân đồn trú bị thương, hàng quân và số hàng quân của bạn sẽ được giữ nguyên.
3. Thành Lũy
Các tòa nhà, tòa nhà xếp hàng, nội dung nâng cấp, nội dung nâng cấp xếp hàng, tiến bộ của Trường chiến thuật và sức mạnh tường thành của bạn sẽ được giữ nguyên.
4. Tài Nguyên
Linari, tài nguyên cơ bản và quý hiếm, săn tòa nhà, săn đội quân, Huy chương và Đá luyện kim sẽ được giữ nguyên.
5. Xếp Hạng
Xếp hạng sẽ được tính sau khi trở lại thủ đô.
6. Nhà
Kinh nghiệm, thành viên và thông tin cơ bản sẽ được giữ nguyên.
7. Gương Trong
Adamantium, hồ sơ tiến bộ và hoàn chỉnh cũng như phần thưởng thu được sẽ được giữ nguyên.
8. Khác
Các đồ dùng, cuộn thiết kế, số lượng rương miễn phí sẽ đảm bảo cấp cho bạn một anh hùng , thư kèm các mục đính kèm và nhóm trò chuyện sẽ được giữ nguyên.

Các dữ liệu sau sẽ bị mất đi.

1. Thành phố
Nhà sẽ bị mất quyền kiểm soát các thành phố liên quan.
2. Thành Lũy
Toàn bộ các Chỉ Huy sẽ được đưa trở về thủ đô của họ.
3. Cố Vấn
Toàn bộ các Cố Vấn sẽ bị hạ cấp mà không có phần thưởng nhiệm kỳ cho các nhiệm kỳ còn dang dở. 7 ngày sau khi hợp nhất, một vòng bầu chọn Vua mới sẽ bắt đầu.
4. Đơn Vị Quân Đặc Biệt
Thiên Thần Cấp Cao, Pháo Đài Hơi Nước và các đơn vị quân đặc biệt khác sẽ biến mất khỏi đội quân của bạn.
5. Trò chuyện
Hồ sơ trò chuyện và hoạt động Nhà sẽ được cài lại.
6. Thư
Mục danh sách Người tấn công sẽ không được lưu lại và bất cứ thư nào không có mục đính kèm sẽ bị xóa khỏi hộp thư đến của bạn.

Thay đổi cho thế giới trò chơi:

1. Toàn bộ các đội quân trung lập, tài nguyên và ông trùm sẽ xuất hiện lại trên bản đồ. Các mức độ khó và phần thưởng sẽ tăng lên.
2. Thế giới sẽ được bao phủ bởi sương mù một lần nữa nhưng vẫn có thể được khám phá dần bằng cách sử dụng vàng.
3. Sau khi hiệu chỉnh lại, bảng thành tích sẽ hiển thị các thứ hạng mới cho tất cả mọi người chơi trên lãnh địa hợp nhất mới.
4. Toàn bộ các Chỉ Huy sẽ được thêm một lần đổi tên miễn phí.
5. Cấp độ thành lũy ở các thành phố trung lập sẽ tăng lên.
6. Sau khi hợp nhất, cách làm việc của Kho Hàng sẽ được cập nhật để chỉ một số tài nguyên không được Kho Hàng bảo vệ mới dễ bị cướp. Trong số các tài nguyên không được bảo vệ thì chỉ có thể cướp được tối đa 20%.
7. Nếu cuộc thi giới hạn thời gian đang diễn ra khi lãnh địa của bạn được hợp nhất thì khi hợp nhất xong, vị thứ xếp hạng cuộc thi sẽ được công bố và phần thưởng cuộc thi sẽ được trao ngay lập tức. Cuộc thi sau đó sẽ bắt đầu lại và kết thúc cho đến khi hết thời gian đã định ban đầu.
 
User avatar
hengli
Lilith Games Staff - Admin
Lilith Games Staff - Admin
Posts: 1263
Joined: Tue Apr 05, 2016 7:14 am

Re: New Server Merge Rules

Tue Jan 16, 2018 10:32 am

THAI
เกี่ยวกับการรวมขอบเขต


การเข้าสู่ระบบหลังจากรวม:

1. คุณสามารถเข้าสู่ระบบขอบเขตที่รวมกันแล้วได้โดยเลือกพอร์ทัลขอบเขตเดิมของคุณในรายการขอบเขต
2. ถ้าคุณมีตัวละครในขอบเขตที่กล่าวมาหลายแห่ง ไม่ต้องกังวลว่าตัวละครของคุณจะถูกลบหลังจากรวมขอบเขตกันแล้ว คุณจะยังสามารถเข้าเล่นเกมด้วยตัวละครใดก็ได้ โดยเลือกพอร์ทัลขอบเขตเดิมของตัวละครนั้น แต่คุณจะสามารถเข้าเล่นเกมด้วยตัวละครได้ทีละตัวเท่านั้น
3. ขอบเขตที่รวมแล้วจะไม่สามารถสร้างตัวละครใหม่ได้อีก

การเลือกอาณาจักร:

หลังจากรวมขอบเขตแล้ว ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณจะต้องเลือกอาณาจักรอีกครั้ง
1. ระบบจะแนะนำอาณาจักรเริ่มต้นให้กับผู้บัญชาการ โดยพิจารณาจากขอบเขตที่เคยอาศัยอยู่
2. เจ้านายของสภาขุนนางจะต้องเลือกอาณาจักรเริ่มต้น
3. ผู้บัญชาการคนอื่นๆ สามารถเลือกเข้าร่วมอาณาจักรอื่นนอกเหนือจากคำแนะนำได้
4. ผู้บัญชาการที่เลือกเข้าร่วมอาณาจักรอื่นนอกเหนือจากคำแนะนำ จะถูกถอดออกจากสภาขุนนางของตนโดยอัตโนมัติ


การเก็บรักษาข้อมูล:

เราจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เอาไว้

1. ฮีโร่
เลเวลของฮีโร่ ประสบการณ์ คุณสมบัติ ความสามารถ และอุปกรณ์ จะถูกเก็บไว้
2. กองทัพ
กองทหารที่มี กองทหารที่บาดเจ็บ กองทหารที่ยืมมา กองทหารรักษาการณ์และกองทหารรักษาการณ์ที่บาดเจ็บ กองทหารในคิว และเวลาในคิว จะถูกเก็บไว้
3. ที่มั่น
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างในคิว การอัปเกรด การอัปเกรดในคิว ความคืบหน้าของโรงเรียนกลวิธี และพลังชีวิตของกำแพงที่มั่น จะถูกเก็บไว้
4. ทรัพยากร
ลินารี ทรัพยาพื้นฐานและขั้นสูง การเร่งความเร็วการก่อสร้าง การเร่งความเร็วการฝึกทหาร คะแนนเกียรติยศ และศิลาแปรธาตุ จะถูกเก็บไว้
5. อันดับ
อันดับจะได้รับการคำนวณหลังจากกลับเมืองหลวง
6. สภา
ประสบการณ์ สมาชิก และข้อมูลพื้นฐาน จะถูกเก็บไว้
7. กระจกแห่งความว่างเปล่า
อะดาแมนเทียม ความคืบหน้าและประวัติการเคลียร์แบบเพอร์เฟ็กต์ และรางวัลที่รับ จะถูกเก็บไว้
8. อื่นๆ
ไอเท็ม ม้วนกระดาษการออกแบบ จำนวนหีบฟรี จำนวนหีบที่รับประกันว่าจะได้ฮีโร่ จดหมายซึ่งมีไอเท็มแนบมา และกลุ่มแชท จะถูกเก็บไว้

ข้อมูลต่อไปนี้จะสูญหายไป

1. เมือง
สภาจะสูญเสียการควบคุมเมืองของตน
2. ที่มั่น
ผู้บัญชาการทุกคนจะถูกย้ายกลับไปยังเมืองหลวงของตน
3. ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาทุกคนจะถูกลดระดับ โดยจะมอบรางวัลประจำวาระให้ ถ้ายังไม่หมดวาระ หลังจากรวมขอบเขตแล้ว 7 วัน การเลือกราชารอบใหม่จะเริ่มต้นขึ้น
4. หน่วยรบพิเศษ
อัครทูตสวรรค์, ปราการไอน้ำ และหน่วยรบพิเศษอื่นๆ จะหายไปจากกองทัพของคุณ
5. แชท
ประวัติการแชทและกิจกรรมของสภาจะถูกรีเซ็ต
6. อื่นๆ
รายชื่อผู้จู่โจมจะไม่ได้รับการบันทึก และอีเมลใดๆ ที่ไม่มีไอเท็มแนบไว้จะถูกลบไปจากกล่องจดหมาย

การเปลี่ยนแปลงโลกของเกม:

1. กองกำลังไม่สังกัดฝ่าย ทรัพยากร และบอสทั้งหมดจะปรากฏบนแผนที่อีกครั้ง ความยากและรางวัลที่ได้จะเพิ่มขึ้น
2. โลกอาจปกคลุมด้วยหมอกอีกครั้ง แต่ยังสามารถค่อยๆ สำรวจได้โดยใช้ทอง
3. หลังจากปรับเทียบแล้ว กระดานจัดอันดับจะแสดงอันดับใหม่สำหรับขอบเขตใหม่ที่ผสานกันแล้ว
4. ผู้บัญชาการทุกคนจะได้รับไอเท็มเปลี่ยนชื่อฟรี 1 ชิ้น
5. ที่มั่นในเมืองที่ไม่สังกัดฝ่ายจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น
6. หลังจากผสานขอบเขตแล้ว การทำงานของคลังสินค้าจะได้รับการอัปเดต โดยให้ทรัพยากรที่ไม่ได้รับการปกป้องถูกปล้นสะดมได้น้อยลง โดยจะสามารถปล้นได้เพียง 20% ของทรัพยากรที่ไม่ได้รับการปกป้องเท่านั้น
7. ถ้ามีการแข่งขันที่จำกัดเวลากำลังดำเนินอยู่ในขณะที่รวมขอบเขต เมื่อรวมขอบเขตเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณอันดับการแข่งขันและมอบรางวัลการแข่งขันให้ผู้เล่นทันที จากนั้นการแข่งขันจะเริ่มต้นใหม่และดำเนินไปจนถึงเวลาสิ้นสุดการแข่งขันเดิมตามที่แจ้งไว้

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest