User avatar
hengli
Lilith Games Staff - Admin
Lilith Games Staff - Admin
Posts: 1263
Joined: Tue Apr 05, 2016 7:14 am

Re: Sneak Peek: 1.14 Patch - Chat Improvements

Tue Aug 08, 2017 9:14 am

Phần 1.14.1 – Nâng cấp tính năng trò chuyện
1. Nhập # để truy cập danh sách thành phố và gửi một liên kết cho phép những người chơi khác chuyển đến thành phố đã chọn
Bước 1: Nhập # và hệ thống sẽ hiển thị cho bạn danh sách thành phố.
Image

Bước 2: Chọn một thành phố để gửi liên kết trong kênh trò chuyện.
Image

Bước 3: Chạm vào liên kết trong kênh trò chuyện để chuyển đến thành phố đó trên bản đồ.

2. Chia sẻ tọa độ của quận để trò chuyện
Chạm vào quận mà người chơi cư trú rồi chạm nút chia sẻ ở bên phải để chia sẻ tọa độ đó trong kênh trò chuyện.
Image

3. Bổ sung khả năng tải lên ảnh tiểu sử riêng và xóa cửa sổ chọn ảnh đại diện ban đầu
Image

4. Cải thiện tính năng ở cùng ai đó - sau khi tham gia kênh trò chuyện, nay bạn sẽ được nhắc nếu có ai đó ở cùng với bạn

5. Bổ sung kênh “Thành phố” mà người chơi sẽ được thêm vào khi họ chuyển đến một thành phố
Image
 
User avatar
hengli
Lilith Games Staff - Admin
Lilith Games Staff - Admin
Posts: 1263
Joined: Tue Apr 05, 2016 7:14 am

Re: Sneak Peek: 1.14 Patch - Chat Improvements

Wed Aug 09, 2017 3:50 am

1.14.1版本 – IM升級
親愛的領主們,
我們即將迎來1.14.1的版本更新。在這個版本中,為了改善領主們的社交體驗,我們對IM系統進行了升級,以下是具體內容!

1. 輸入#,彈出城市列表,選擇發送後支持導航
步驟1:輸入#,系統將彈出城市清單
Image
步驟2:選擇城市,發送至聊天頻道
Image
步驟3:點擊聊天頻道城市,即可導航到相應城市

2. 分享領地座標到聊天頻道
點擊玩家領地,在清單中選擇分享按鈕,即可將領地座標到聊天頻道
Image

3. 新增上傳頭像功能,關閉原有更換頭像的入口
Image
4. 優化了@玩家的功能,現在被@進入聊天頻道會被提醒

5. 新增了城市頻道,玩家遷城後會進入城市頻道
Image

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest